fbpx

Правила музичної академії MELODI

Правила

Сучасної музичної акдемії MELODI

1. АБОНЕМЕНТ ТА ГРАФІК ВІДВІДУВАНЬ

1.1. Графік учня бронюється на 24 години протягом якої є можливість придбання абонемента

1.2. Абонемент діє на кількість уроків обраних в Абонементі протягом 1 (одного місяця) відповідно до закріпленого Графіку.

1.3. Зміна Графіку Учнем можлива виключно у разі наявності вільного часу у розкладі Викладача.

2. УМОВИ СКАСУВАННЯ, ПЕРЕНЕСЕННЯ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗАНЯТЬ

2.1. Кількість можливих відпрацювань Занять за Абонементом не обмежена.

2.2. Учень має право скасувати/перенести Заняття для відпрацювання без зміни всього Графіку, попередивши Адміністратора, тільки за таких умов:

  • В день проведення Заняття до 10:00, якщо Заняття починається не раніше 16:00 поточного дня.
  • Якщо Заняття починається до 16:00 – скасувати його можна не пізніше 20:00 попереднього дня.

2.3. У разі вчасного не попередження Замовником/Учнем Адміністратора Заняття вважається таким, що відбулося, не зберігається та відпрацюванню не підлягає, за винятком настання форс-мажорних обставин.

2.4. У випадках, якщо Заняття відміняється/переноситься за ініціативою Виконавця/Викладача (за винятком святкових днів та канікул музичної академії «MELODI»), то Абонемент подовжується на кількість відмінених/перенесених Занять виключно у випадку, якщо Виконавець не може надати заміну Викладачу.

2.5. Перенесені Замовником/Учнем Заняття можуть бути відпрацьовані у строк 60 (шістдесят) днів з дати початку Абонементу тільки за умови активного Абонементу.

2.6. У разі запізнення Учня на Заняття, Заняття не подовжується, а триває до відповідного часу, зазначеного у Графіку.

2.7. Абонемент не подовжується в часі у разі перенесення/ скасування Занять Замовником/Учнем. Для відпрацювання скасованих/перенесених Замовником/Учнем Занять використовується час поза індивідуальним графіком Учня та з урахуванням вільного часу Викладача. Якщо час, який вільний у Викладача для відпрацювання Заняття не влаштовує учня протягом 60 днів (без урахування святкових днів та інших державних вихідних) - Заняття згорають.

2.8. Кількість можливих відпрацювань Занять за Абонементом не обмежена при дотриманні умов п. 5.6. Договору

2.9. Відпрацювання Занять може бути у того Викладача, Заняття з яким було скасовано/перенесено.

2.10. У разі припинення строку дії Абонемента всі відпрацювання згорають. Якщо Викладач не з’явився на Заняття або запізнився більше ніж на 15 (п'ятнадцять) хвилин, то таке Заняття буде перенесене та відпрацьоване безкоштовно.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Вартість Послуг за Договором визначається в залежності від обраного Замовником Абонементу відповідно до Тарифів.

3.2. Оплата Послуг здійснюється виключно шляхом передоплати. Замовник зобов’язується внести передоплату за Послуги не пізніше 20:00 попереднього дня до дня початку надання Послуг.

3.3. Сплата вартості Послуг по Абонементу зі збереженням Графіку здійснюється за умови сплати вартості Послуг нового Абонементу по Тарифу не пізніше ніж за 1 (одне) Заняття до закінчення діючого Абонементу.

3.4. У разі, якщо оплата не надходить до останнього Заняття за Абонементом, Графік не зберігається і новий Абонемент може бути встановлений з новим Графіком.

3.5. Графік закріплюється за Учнем виключно після оплати вартості Послуг Замовником та отримання Абонементу.

4. ЗАМІНА ВИКЛАДАЧА

4.1.У разі, якщо Замовник/Учень виявив бажання змінити Викладача під час дії активного Абонементу, то Заняття, які залишились, переходять до іншого Викладача за умови, якщо у розкладі обраного Викладача є вільний час.

4.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити Викладача без попередження Замовника/Учня у випадку тимчасової заміни чи на постійну основу в разі звільнення педагога.


З повними умовами надання послуг ви можете ознайомитися у адміністрації Сучасної Музичної Академії MELODI.